Over de SAN

De leden van de SAN zijn medisch diagnostische centra voor de eerstelijnsgezondheidszorg. SAN leden ondersteunen via regionale structuren huisartsen en verloskundigen bij het aanvragen, (zelf) uitvoeren en duiden van diagnostiek met als doel kwalitatief goede, doelmatige en integrale zorg te realiseren. Het betreft diagnostiek op het terrein van klinische chemie, functie-onderzoek, medische microbiologie, beeldvormend onderzoek en pathologie.

SAN nieuws 

SAN op twitter