Over de SAN

De leden van de SAN zijn medisch diagnostische centra voor huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen. SAN leden ondersteunen via regionale structuren huisartsen en verloskundigen en ziekenhuizen bij het aanvragen, (zelf) uitvoeren en duiden van diagnostiek met als doel kwalitatief goede, doelmatige en integrale zorg te realiseren. Het betreft diagnostiek op het terrein van klinische chemie, functie-onderzoek, medische microbiologie, beeldvormend onderzoek en pathologie.

SAN nieuws 

SAN op twitter 


Tarieven diagnostiek per 2016 (maximumtarieven)
20150710__Tarieventabel_DBC_zorgproducten_en_overige_producten_per_1_januari_2016.xlsx (530.12KB)
Tarieven diagnostiek per 2016 (maximumtarieven)
20150710__Tarieventabel_DBC_zorgproducten_en_overige_producten_per_1_januari_2016.xlsx
(530.12KB)